Rüyada Köpek Görmek

07:46 No Comments

Rüyada köpek görmek zevk ve sefaya düşkün kimseye, insanın emredici nefsine, hal ve hareketi iyi olmayan alime işaret eder.
Rüyada köpeklerin boğuştuğunu ve birbirlerini yaraladığını görmek iki dostunuz akrabanız ya da size yakın olan iki kişinin münakaşa edeceğinin göstergesidir. Havlayan köpek şirret ve aşırı tamahkar insanın habercisidir.
Köpek ısırması yahut tırmalaması düşmandan görülecek zarara yahut hastalanacağınıza işaret eder. Rüyada köpeğin elbise yırttığını görmek aklı başında olmayan bir kimsenin yapacağı dedikoduyu gösterir. Köpek yavrusu sevimli bir çocuğun hanenize neşe getireceğinin göstergesidir.
Rüyada ev köpeği görmek zalim bir düşmanın canınızı yakmaya çalışacağına ancak sizinle istişare sonrası bu huyundan vazgeçeceğine işarettir.
Av köpeği elde edilecek menfaate, bu menfaatten çok mal elde edeceğinize, bir kenarlar güzel para koyacağınızın göstergesidir.Rüyada tazı görmek işinde iyi olan bir kişi için yöneticiliğe, diğerleri için güç ve varlık sahibi olmakla birlikte insanlıktan iyi bir yönetici veya işinde iyi olamamaya delalet eder.
Köpeği öldürmek düşmanınıza galip geleceğinize işarettir. Rüyada köpeklerle birlikte havladığını gören kişi maksadına ulaşmak için her yolu deneyecek demektir ama bu işin içinde kötü işler yoktur.
Av köpeklerinin ava çıkması, insanların birlikte yapacağı bir iş ve harekete yahut herkes için hayırlı gelişmelere işaret eder.
Av köpeklerinin şehre dönmeleri sessizlik ve işsizliğin göstergesidir. Rüyada köpek eti yediğinizi görüyseniz düşmandan gelecek bir mal elde edersiniz veya ona galip gelirsiniz. Rüyada çoban köpeği, ev halkını kötülüklerden koruyan ve komşularıyla iyi geçinen insanlarla karşılaşacaksınız demektir.
Rüyada köpeklerle sohbet etmek bir konu ile ilgili kendinizi gizlemeye çalıştığınıza işarettir. Köpeğin bir şeyler yediğini görmek, malını başkasından kıskanan cimri ve açgözlü bir kimse ile yorulur.
Ashab-ı Kehf'in köpeğini görmek rüyayı gören kişinin firar etmesine, korku ve hapse işaret eder. Rüyada kendisine köpek aldığını görmek, rüyayı gören kişinin eşi, dostu ve arkadaşlarıyla güzel sohbetler içine diğer insanlarla hoş muhabbetler etmesine yorumlanır.
Rüyada köpeğin ısırdığını ancak acıtmadığını görmek, bir iyi arkadaşınız nedeniyle sıkıntı yaşayacağınıza işarettir. Kişinin rüyasında köpekler kendisine uluyor veya havlıyorsa isteklerinin gerçekleşeceğine ve güven içinde olacağına yorumlanır.
Eğer köpekleri öldürdüğünü görürse, düşmanlarını alt edeceğine yorumlanır. Çirkin köpek, bir düşmanınız olduğunun işaretidir. Eğer köpek sevimli ve elinizi yalıyorsa, gerçek dostlara sahip olacağınız anlamına gelir.
Rüyada gördüğünüz köpek sizi korkutuyor ve kaçmanıza sebep oluyorsa, bir adam ve onun sadık dostlarının bir araya gelip size zarar vermesi gibi bir durum söz konusu olur. Rüyasında bir köpeğin kendisine saldırdığını fakat ısırmadığını görmek, düşmanlarının kendisine diş bilediklerine, fakat zararları dokunmayacağına delalet eder.
Rüyada bir köpeğin kendisini ısırdığını ve elbiselerini parçaladığını görmek, işinde kendisine rakip olan kişiler tarafından sıkıştırılarak, zarara uğratılacağına işarettir.
Bir köpeğin kendisinin yanına gelerek, ellerini yaladığını ve kısık sesle havladığını görmek, kendisini alt etmek isteyen rakiplerinin yola geldiğine ve onunla anlaşmak istediklerine delalet eder.
Yolda giderken bir kaç köpeğin saldırısına uğrayıp, onlarla mücadele ederek, hepsini kaçırdığını görmek, evinde ev halkı tarafından kötü karşılanacağına fakat onları söylediği sözlerle inandıracağına delildir.
Dişi bir köpeğin dişi yavrusunu emzirdiğini görmek, çocukları varsa, onlardan hayır göreceğine, bekarsa helal süt emmiş bir kadınla evleneceğine işarettir.
Abdülgani Nablusiye göre; Dişi köpek inatçı ve kötü kalpli ama zararı dokunmayacak bir kadındır. Rüyada bir dişi köpeğin bir erkek köpeği kovaladığını görmek, böyle bir kadının şerrine uğrayarak, halka rezil olacağına, iki köpeğin bir dişi köpeği takip ettiklerini görmek fena yola uymuş bir kadınla bir erkeği elinden tutup onları hayırlı bir şekilde evlendireceğine delalet eder.
Rüyada bir çoban köpeği beslediğini görmek, düşmanları varsa kendisinden çekindiklerine, yahut ev halkının kendisi hakkında büyük saygıları bulunduğuna işarettir.
Bir ev köpeği olduğunu ve onu bahçesinde veya caddede gezdirdiğini görmek, o kimsenin keyfine düşkün ve merhametli bir kişi olduğuna delalet eder. Av köpeği besleyen kimse, gösterisi seven bir kişi olarak tanımlanır.
Sokakta sürü halinde havlayarak giden köpekleri gören, içinde beslediği bütün isteklerine kavuşur. Rüyasında kendisinin birdenbire bir köpek olduğunu görmek, onun başkalarına karşı pek kibirli ve pek mağrur davrandığına işarettir.
Evvelce köpek olduğu halde, birdenbire insan olduğunu görmek, tövbe ve istiğfar etmeye ve Allah’n yasakladığı her şeyden el etek çekmesi gerektirdiğine delalet eder. Rüyasında bir köpeği keserek onun etini yediğini gören kimse, düşmanından üstün olur, fakat eline haram mal geçer.
Süs köpeği beslemek, eşiyle arasının iyi olmadığına işarettir. Rüyasında bir süs köpeğini kucağında taşıdığını görmek, eşine hıyanet ettiğine delalet eder.
Rüyasında köpek sütü içtiğini görmek, azılı bir düşmanı olduğuna ve ondan çekindiğine delalet eder. Köpeğini tasmasından tutarak, sürüklercesine çekip götürdüğünü görmek, kendisine yardım için bazı kişilerin başvuracağına işarettir.
Bazılarına göre; rüyada köpek görmek, düşmanlığında bile iyilik ve şefkat olan biri ile; dişi köpek görmek ise, huysuz ve sonunda bela olacak bir kadınla tabir olunur.
Siyah köpek eğer sizin köpeğiniz değilse, varlığından ve niyetinden endişe duyduğunuz bir insana, beyaz köpek ise tanımadığınız halde iyiliğinden ve sadakatinden emin olduğunuz bir insana işaret eder.
Rüyasında bir köpeğin üzerine durup dururken havladığını gören sonsuz, korkak bir düşmandan fena bir söz işitir ve ona karsı kin duyar.
Rüyada köpeğin kendisini ısırdığını ve etini dişinden bırakmadığını gören, düşmanından fena bir muamele görür. Köpeğin ağzının suyundan elbisesinin pislendiğini gören, düşmanından işiteceği sözden dolayı üzülür. 
Rüyada elbisesini bir köpeğin kirlettiğini görmek, işlerinde eksiklik olduğuna işaret eder. Rüyada bir köpek sevgiyle kucağına atlıyorsa ve üstünü kirletmesinden endişe duyuyorsa o zaman yapacağınız işten emin olamayacaksınız, tereddütte kalacaksınız demektir.
Rüyada köpek eti düşman malına, o etten yemek, düşmana üstün gelmeye delalet eder.
Kirmaniye göre; Rüyasında bir köpeği başka bir köpeğin üzerine saldırırken gören, düşmanından kurtulmak için başka bir düşmanını onun üzerine yollar. Köpeğe ekmek doğradığını görenin rızkı bol olur.
Uyumakta olan bir köpeği başı altına yastık gibi koyduğunu görmek, içlerinde önemsiz güçlükler olacağına ve düşmana inandığına delalet eder. Köpek sütü, korku ve düşmandan çekinmektir. Köpeğin kendinden kaçtığını görmek, düşmanın kendisinden kaçıp karşısına gelmekten çekindiğine işarettir.
Ismail El-Esasa göre; Rüyada av köpeği ile avlandığını gören, düşman olduğu ileri sürülen bir kişiden menfaat görür. Av köpeğinin eti, miras ile tabir olunur. Bir av köpeğini yanından kovduğunu gören, fayda göreceği bir düşmanını uzaklaştırır.
Ebu Sait El-Vaize göre; Muzır köpek, rüya sahibi için zarar verecek düşman; oynamak ve eğlenmek için beslenen süs köpeği, tat almakla, sevgi ve sevinçle yorumlanır.
Rüyasında bir köpek satın aldığını veya kendisine hediye edildiğini görmek, nafaka hususunda akrabasından bazıları ile aralarında geçimsizlik ve ayrılık olup, sonradan hepsinin geçeceğine delalet eder.
Yatağına, veya yemek kabına, yahut eşyasından birine köpeğin işediğini görmek, karisi ile bir yabancı erkeğin veya kocası ile bir yabancı kadının gayri meşru ilişkide bulunduğuna işarettir. Bir köpeğin kendisine saldırdığını görmek, başkası için kötü söz söyleyen bir adama delildir.
Cafer-i Sadika göre; Rüyada köpek görmek dört şekilde tabir olunur: Alçak bir düşman, tamahkar bir adam, çirkin bir hizmetçi, cahil bir adam.
Bir başka rivayete göre de: Rüyada köpeğin yeri eşelediğini ve oraya pislettiğini görmek günah işlemekte cesaretli, zevk ve sefaya düşkün bir kimseye işarettir.
Eğer köpek ürürse, hırlı davranırsa o adi kimsenin haddi asarak fena ve tamahkar olduğuna işarettir. Bir kimse rüyada kendisini bir köpek ısırdığını veya tırmaladığını görse, o kimseye hissettiği acı kadar düşmanından bir zara erişir. Bazen de bu rüya sahibinin hastalanması şeklinde yorumlanır.
Bir kimse rüyada bir köpeğin yüzdüğünü görse, dostlarından ona bir sürpriz yapılacak ve onun kalbini ılıtacak bir gelişme olacak demektir. Bir kimse rüyasında köpeğin üstüne işediğini görse elbisesini onun hakkında akılsız bir adam ileri geri gıybet eder. Rüyada evinizin önünde bahçesinde ya da kapısında kafeslerde barakalarında bir kaç tane köpeği bir arada görmek korunmaya ihtiyaç duyduğunuz bir şeylerden korktuğunuz anlamına gelir.
Rüyada küçük bir süs köpeğini kucağınızda gezdirdiğinizi görmek alıp da göstermekten çok memnun olacağınız maddi bir eşyanız olacak demektir. Eğer dişi ev köpeklerinin ürüdüklerini görse kötü kimselerden erişecek zarar ve hileye işarettir.
Ev köpeklerinin hasta olduklarını görse hastalığa, zarara ve evin bazı eşyalarının gitmesine işarettir. Köpekler, güvenlik kuvvetlerinin çocuk ve yardımcısıyla tabir edilir. Av köpeği, izzet, yücelik ve rızıktır. Av köpeği ile avlandığını gören kişi amacına ulaşmak için yandaş edinecek şeklinde yorumlanır. Rüyada köpekle sohbet etmek "Ashab-i Kehf" in meşhur kıssasına binaen gizlenmeye işarettir. Dişi köpeğin doğurduğunu görmek neslini çok ve kocasını koruyan bir kadına işarettir.
Rüyada ölmüş bir köpek görmek, Allah (C.C.)in rahmetinden ümidini kesmeye ve yalancılığa işarettir. Eğer köpek sevimli ve elinizi yalıyorsa, bebek bakıcısı olarak anılan köpeklerden işe şansınızın açık olacağına işarettir. 
Rüyada havlayan bir köpek sürekli size bir şeyler anlatmaya çalışıyorsa, yakın dostlarınızın tavsiyelerini dikkate almanız gerektiğinin işaretidir. Rüyada köpeğin sırtında ata biner gibi bindiğini görmek bir yolculuk için veya bir iş için yeteceğinden az miktarda rızık veya sermaye ile yola çıkacaksınız demektir.
Rüyada bir köpek ile bir kedinin veya başka bir olmayacak canlının çiftleştiğini görmek kötü bir ortaklık yapacağınız anlamına gelir.
Rüyada köpek ile bebeği yan yana oynarken veya uyurken görmek, bebeğinizi ya da işinizi ya da sırrınızı emanet edecek güvenilir insanlar arayışı içerisinde olduğunuzun göstergesidir.
Rüyada bir köpek sürüsünün mahallede saldırgan bir şekilde bir yerden bir yere koştuğunu görmek, etrafta yerli yersiz celallenen birilerinin ortalığı karıştıracağı anlamına gelir, bu tarz karmaşalara karşı dikkatli olmak bunlara prim vermemek gerekir.
Cafer-i Sadık rüyada köpek görmekle ilgili dört farklı anlama işaret eder. Kötü bir hasım, gözü tok bir erkek, güzel olmayan bir hizmetçi ve bilgisiz bir erkek. Rüyada köpek görmek, köpeği ne şekilde gördüğünüze göre anlamı değişen bir tabire sahiptir. Arzularına ve zevklerine düşkün bir kişiyi temsil edebileceği gibi düşman da olsa aynı zamanda şefkatli ve merhametli bir kimseyi de temsil edebilmektedir. Dişi köpek ise daha çok kötü karakterli bir kadına işaret eder. Bu tarz bir kadın başınıza bela açacaktır. Ancak genel olarak, yakın çevrenizdeki dostlarınıza ve düşmanlarınıza işaret eder. Rüyanızda köpeğe olan üstünlüğünüz veya galibiyetiniz düşmanlarınızla veya rakiplerinizle olan güç savaşının sonucunu gösterdiği gibi aynı zamanda gördüğünüz köpeğin cinsi de dost veya düşmanlarınız hatta sizin kendi karakteriniz hakkında fikirler verebilir.

Rüyada köpek görmek tabiri

Rüyada köpek sürüsü

Rüyanızda çevrede sürü halinde gezen köpekler görmeniz içten içe arzuladığınız ve gerçekleşmesini dilediğiniz tüm isteklerinize yakın zamanda kavuşacağınız anlamına gelir.

Rüyada köpek saldırması

Rüyada köpek saldırması görmek, eğer saldıran köpek sizi ısırmamışsa, etrafınızda bazı hasımlarınızın olduğuna işaret eder. Bu hasımların size zararları dokunamayacaktır ancak yine de içten içe kin gütmeye devam ederler.
Size saldıran birden fazla köpekse ve onları alt ederseniz ailenizden birilerinin davranışlarınızı yanlış anladığına delalettir. Bu yanlış anlaşılma sonucu bir konuşma veya tartışma geçebilir. Onlara açıklama yapacaksınız ve bu yanlış anlaşılma çözüme kavuşacak.
Eğer rüyanızda köpeğin salyaları üzerinize bulaşırsa, düşmanınızın lafları sizi üzecek demektir.
Eğer köpek üzerinizdekileri yırtarsa, halletmeniz gereken işlerde bazı aksaklıklar olacağına delalet eder.

Rüyada köpek ısırması

Rüyada köpek ısırması görmek, çalışma hayatınızda rekabet ettiğiniz kişilerin size zarar vereceği şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyanızda hissettiğiniz korku ve acı ne kadar büyükse, göreceğiniz zarar da o kadar büyük olacaktır.
Bir başka tabire göre, düşmanınızın harekete geçeceği ve size hiç de hoşlanmayacağınız şeyler yapacağına işaret eder.
Bu rüya aynı zamanda dostunuz olan kişilerin sizi kıskanacağı anlamına da gelmektedir. Kıskançlıklarından dolayı herhangi bir davranışta bulunarak sizi üzebilirler.

Köpeğin dostluğu

Bir köpek size yaklaşarak dostane bir şekilde ellerinizi yalar veya kısık kısık havlarsa; size üstün gelmeye çalışan hasımlarınız bu tutumlarından vazgeçecek ve sizinle anlaşmaya varacak demektir.

Dişi köpek

Dişi köpek çevrenizde sabit fikirli ve kötü karakterli bir kadın bulunduğu anlamına gelir.
Dişi köpek, erkek köpeği kovalıyorsa; kötü huylu bir kadın tarafından kötülüğe uğrayacağınız ve itibarınızın düşeceği yorumu yapılmaktadır.
Eğer dişi köpek erkek köpekleri ardına almış ve önden gidiyorsa, kötü yola düşmüş bir kadın ve bir erkeğin sizin tarafınızdan evlendirileceğine işaret eder.

Anne köpek

Rüyanızda bir köpeğin yavrularını emzirdiğini görmek hayra yorumlanmaktadır. Eğer evlatlarınız bulunuyorsa onların size iyiliği dokunacaktır. Eğer bekarsanız evleneceğiniz kişi hayırlı birisi olacaktır.

Rüyada köpek beslemek

Evi koruyan köpekler adamin hanimim, esya ve evini korumaga, kadin için, hastaliGinin artmasina, zarara ve bazi esyasinin gitmesine isarettir. Eger disi ev köpeklerinin ürüdüklerini görse kötü kimselerden erisecek zarar ve hileye isarettir. Ev köpeklerinin hasta olduklarini görse hastaliga, zarara ve evin bazi esyalarinin gitmesine isarettir. Köpekler, güvenlik kuvvetlerinin çocuk ve yardimcisiyla tabir edilir.

Köpeğe yemek vermek

Köpeğe yemek verdiğinizi görürseniz mallarınızda artış olacak ve bolluk bereket dolu bir döneme gireceksiniz demektir.

Süs köpeği

Rüyanızda süs köpeğiniz varsa karınızla-kocanızla aranızda ufak sorunlar olduğunu gösterir. Eğer rüyanızda süs köpeğini kucağınıza almışsanız eşinize ihanet edeceğiniz anlamına gelir. Bu ihanet cinsel yolla olabileceği gibi başkalarına olan ilgi ve alakanızla da tezahür edebilmektedir.
Bir diğer taraftan süs köpeği zevk, neşe ve mutluluğa işaret eder. Süs köpeği satın almak veya size birinin hediye olarak süs köpeği getirmesi, malla ilgili akrabalar arasında yaşanacak bazı tatsızlıklarla tabir olunur. Bu tatsızlıklar bir süre sonra anlaşmayla sonlanacaktır.

Çoban köpeği

Rüyada bir çoban köpeği sahibi olduğunuzu görürseniz hasımlarınızın sizden korktuğuna işaret eder. Bir diğer taraftan bu rüya ailenizin size saygı duyduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Ayrıca çoban köpeği, maddi yönden güçleneceğiniz ve malınızdan fayda sağlayacağınıza delalettir. Yatırım yaptığınız yatırım araçları beklemediğiniz şekilde değerlenebilir veya satın almayı düşündüğünüz maldan umduğunuzdan fazla yararlanırsınız.

Tazı köpeği

Rüyada tazı köpeği güçlü ve zalim bir düşmanı işaret eder. Eğer devlet işleriyle uğraşıyorsanız tazı köpeği makamınızın yükseleceği manasına gelir.

Ev köpeği

Rüyada köpek sahibi olmak sizin karakteriniz hakkında bilgiler verir. Rüyanızda bir köpeğinizin olduğunu ve onu gezdirdiğinizi görürseniz, merhametli bir kişiliğiniz olduğu anlamına gelir. Rüyanızda bir av köpeğiniz varsa, gösterişten hoşlanıyorsunuz demektir.

Av köpeği

Rüyanızda av köpeğiniz ile ava çıkmanız, düşmanınızdan bir fayda sağlayacağınız anlamını taşır. Av köpeğini kovarsanız, fayda sağlayabileceğiniz düşmanınızı yakınınızdan uzaklaştırırsınız. Av köpeğinin etini görmeniz, alacağınız mirası simgeler.
Eğer av köpeğinin avdan döndüğünü görürseniz işle ilgili sıkıntılar çekebilirsiniz. Bu rüya en çok işsizlik şeklinde yorumlanmaktadır. Şehirde av köpeği görmek de aynı şekilde yorumlanır.

Köpeğin eve pislemesi

Evde bazı eşyalarınıza, yatağınıza ya da tabağınıza köpeğin pislediğini görmeniz, eşinizin size sadakatsizlik yapacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada köpeğe dönüşmek

Rüyanızda aniden köpeğe dönüşmeniz, etrafınıza karşı son derece kibirli davrandığınıza işaret eder. Eğer rüyanızda bir köpek olarak geziyor ve aniden insana dönüşüyorsanız, yaptığınız kötü davranışlardan ve kötü huylarınızdan rahatsız olarak pişmanlık yaşayacağınıza delalet eder. Bu pişmanlığınızın sonucunda tövbe edecek ve haramdan uzaklaşacaksınız.

Rüyada köpek eti yemek

Rüyanızda köpek eti yediğinizi görmüşseniz, hasmınızdan üstün bir seviyeye ulaşacaksınız demektir. Aynı zamanda bu rüyanın bir diğer tabiri de harama bulaşacağınız yönündedir.

Köpek sütü içmek

Rüyanızda köpek sütü içerseniz, güçlü bir hasmınız olacağı ve ondan korkacağınız anlamına gelir. Rüyada köpek sütü görmek hasmınızdan içten içe korktuğunuzu gösterir.

Köpeğe tasma takmak

Eğer bir köpeğe tasma takar ve onu çekerek yürütürseniz bu rüya bazı dostlarınızın yardımına ihtiyacınız olacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Siyah köpek

Esmer tenli veya zenci bir düşmanla yorumlanır. Bazı yorumcular ise geçirilecek bir rahatsızlığa yorarlar. Rüyada siyah köpek görüldükten sonra kişinin rahatsızlık edilmesi daha önce çokça test edilmiş ve bu şekilde kabul görmüştür.

Beyaz köpek

Size düşmanlık eden ancak aynı zamanda merhamet sahibi birini işaret eder.

Rüyada köpek havlaması

Rüyanızda size havlayan ama ısırmayan köpek hasmınızdan kötü bir söz işiteceğinizi gösterir. Bu kişi her ne kadar size zarar vermese de canınızı sıkacaktır ve siz de ondan daha çok haz etmemeye başlarsınız.

Köpeklerin kavgası

İki köpeği kavga ederken görmeniz hasımlarınızdan kurtulmak için onları birbirine düşüreceğiniz manası taşır.

Köpeğe yaslanarak uyumak

Rüyanızda köpeğe yaslanarak uyuduğunuzu görmeniz, güven duyduğunuz birinin aslında düşmanınız olduğunu gösterir. Bununla birlikte işlerinizde ufak tefek aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz.

Kaçan köpek

Sizden kaçan bir köpek, hasmınızın sizden korktuğunu gösterir. Hasmınızın size karşı çekincesi olacak ve size zarar vermekten ziyade uzak kalmayı tercih edecek.

Yavru köpek

Rüyada yavru köpek görmek sevimli bir çocuk şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada havlamak

Rüyanızda köpeklerle birlikte havlamışsanız, dilekleriniz gerçekleşir.

Rüyada köpek öldürmek

Düşmanlarınızı yeneceğiniz manası taşır.

Rüyada köpekle konuşmak

Rüyanızda köpekle konuştuğunuzu görmeniz gizleneceğinize işaret eder. Bu gizlenme, duygularınızı arkadaşlarınızdan ve ailenizden gizleyebileceğiniz gibi düşmanlarınızın size zarar vermemesi için kendinizi onlardan çekmeniz şeklinde de vuku bulabilir.

Rüyada köpek ölüsü görmek

Rüyanızda ölmüş bir köpek görmeniz üç farklı şekilde yorumlanmaktadır. Herhangi bir rahatsızlık geçirebilirsiniz. Bir konuda canınız sıkılabilir. Meşakkatli işlerler uğraşmanız gerekebilir.

Rüyada köpek görmek psikolojik anlamı

Rüyanızdaki bir köpek sezgi, sadakat, cömertlik, koruma, ve sadakat simgesidir. Bu rüya güçlü değerleri ve iyi niyetleri, yaşamınızda ilerlemenizi ve size başarı getirecek adımlar atmanızı ifade eder. Rüyanızda gördüğünüz köpek bir diğer taraftan bu nitelikleri sergileyen birini temsil edebilir. Alternatif olarak, rüyada köpek görmek, göz ardı ettiğiniz ya da unutmuş olabileceğiniz bir becerinizi gösterir. Köpek havlıyorsa o zaman kendi içinizdeki bazı iç çatışmaları gösterir. Ölü veya ölmekte olan köpek ihaneti simgeler. İyi bir dostunuzu, eşinizi veya arkadaşınızı kaybedeceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Bu düşünce daha çok bilinçaltında olduğu için bunun farkında değilsiniz. Biraz derin düşününce kaybetmekten korktuğunuz kişiler olduğunu fark edebilirsiniz. Köpek “dost” ve “sadık” kavramlarını akla getirir. Yaşamınızdaki dostluklarla bu rüyanızı ilişkilendirebilirsiniz.
Köpeğin yetenekleri ifade ettiğini belirtmiştik. Rüyanızda bir köpek sahibi olmanız bir yeteneğinizi geliştirmek istediğiniz anlamına gelir. Yabancı dil kursu veya hobilerinizle ilgili kurslara yazılmayı düşünebilirsiniz. Eğer köpek yavruları görürseniz, aynı şekilde bu yeteneklerinizi geliştireceğiniz anlamına gelir.
Rüyanızda havlayan köpekler görmeniz etrafınızda somurtkan ve can sıkıcı kişilerin olduğunu gösterir. Belki de arkadaşlarınızdan olan hoşnutsuzluğunuz bu rüyanız ile açığa çıkmıştır.
Bir köpeğin bacaklarınızı ısırdığını görmek,  hayatınızın yönünü dengelemek için ihtiyacınız olan gücü kaybetmiş olduğunuzu göstermektedir. Bu rüya yeni bir durum yaklaşırken tereddütünüzü ya da hedeflerinizi ileriye taşımak için duyduğunuz arzuyu da ifade etmektedir.
Rüyanızda mutlu bir şekilde havlayan köpek görmüşseniz hayatınızdan memnun olduğunuz ve sosyal aktivitelere katılmak istediğiniz anlamına gelir.
Köpek vahşice havlıyorsa, çevrenizdeki insanları kontrol etmek istiyorsunuz demektir. Bu rüya ayrıca size düşmanca yaklaşan arkadaşları gösteriyor olabilir.
Eğer bir köpek satın aldığınızı görmüşseniz biraz ruhunuzu okşayacak söz duymak istiyor olabilirsiniz. Bir diğer yandan kendinizi yalnız hissediyor ve yeni dostluklar kurmaya ihtiyacınız var.
Eğer rüyanızda bir köpek tarafından yönlendiriliyorsanız, seçim yapmakta ve karar almakta güçlük çekiyorsunuz demektir. Sizin için doğru olanı yapmalı ve diğer insanların bu konuda ne düşündüğüne kulak asmamalısınız.
Rüyanızda bir köpeğe kıyafet giydirdiğinizi görmüşseniz, bu karakteristik kusurlarınızı ve olumsuz alışkanlıklarınızı gizlemeye çalıştığınızı ifade eder. Kendinizden bile!
Bir köpeğin yılan, akrep v.s gibi tehlikeli hayvanları yediğini görmeniz yakın bir arkadaşınızın kötü bir kararınızdan sizi döndürmeye çalıştığını ifade eder.
Rüyanızda gördüğünüz siyah köpek yakın bir dostunuz hakkındaki şüphelerinizi sembolize eder. Bu kişiyle ilgili aklınızı kurcalayan bazı noktalar var ve siz onun göründüğü gibi biri olmadığını düşünüyorsunuz.

üyada köpek görmek günah işlemekte cesaretli, zevk ve sefaya düşkün bir kimseye işarettir. Cafer-i Sadaka göre; rüyada köpek görmek dört şekilde tabir olunur: Alçak bir düşman, tamahkâr bir adam, çirkin bir hizmetçi, cahil bir adam. Bazı yorumcular; rüyada siyah bir köpeğin uluduğunu görmek, hastalığa delalet eder. Çünkü bu defalarca tecrübe edilmiştir, derler. Bir kimse rüyada kendisini bir köpek ısırdığını veya tırmaladığını görse, o kimseye hissettiği acı kadar düşmanından bir zarar erişir. Köpeği öldürmek düşmana galip gelmeye, köpeklerle birlikte havlamak maksadın nail olmasına delalet eder. Dişi köpek, inatçı ve kötü bir aileden kadındır. Köpek yavrusu, sevimli bir çocuktur. Eğer köpek beyaz olursa, o çocuk mümindir. Siyah olursa, ailenin büyüğü olur.
Rüyada köpek, sadakatle tabir olunur. Rüyasında bir köpeğin kendisine saldırdığını, fakat ısırmadığını görmek, düşmanlarının kendisine diş bilediklerine, fakat zararları dokunmayacağına delalet eder.
Bir köpeğin kendisinin yanına gelerek, ellerini yaladığını ve kısık sesle havladığını görmek, kendisini alt etmek isteyen rakiplerinin yola geldiğine ve onunla anlaşmak istediklerine delalet eder.
Yolda giderken bir kaç köpeğin saldırısına uğrayıp, onlarla mücadele ederek, hepsini kaçırdığını görmek, evinde ev halkı tarafından kötü karşılanacağına fakat onları söylediği sözlerle inandıracağına delildir. Köpek zevk ve sefaya düşkün bir kimsedir. Rüyada çoban köpeğine sahip olmak, rüya sahibine bir mülkten elde edeceği menfaate işarettir. Rüyada köpekle sohbet etmek "Ashab-i Kehf" in meşhur kıssasına binaen gizlenmeye işarettir. Dişi köpek nesli çok ve kocasını koruyan bir kadına işarettir. Bazen köpek, Allah (C.C.)in rahmetinden ümit kesmeye ve yalancılığa işarettir,
Köpeklerle beraber havladığını gören kimse, arzusuna erişir. Köpekleri öldürdüğünü gören kimse, düşmanına galip gelir. Evvelce köpek olduğu halde, birdenbire insan olduğunu görmek, tövbe ve istiğfar etmeye ve Allahın yasakladığı her şeyden el etek çekmesi gerektirdiğine delalet eder.
Bir kimse rüyada av köpeklerinin ava çıktıklarını görse bu rüya bütün insanlar hakkında hayırdır. Av köpeklerinin avdan döndüklerini veya şehre girdiklerini görse, işsizliğe işarettir. Ev köpeği, düşmandır. Av köpeği elde edilecek menfaate, tazı, ehli için yöneticiliğe, diğerleri için güç ve varlık sahibi olmakla birlikte insanlıktan nasibi olmamaya işarettir.
Bir kimse kendisini köpeğe dönüştüğünü görse, Allah (C.C.) o kimseye büyük bir ilim öğretir ve ilmine kibirlenmesinden dolayı Allah elinden ilmini alır. Rüyada kendisine köpek aldığını görmek, onun diğer insanlarla hoş muhabbetler etmesine yorumlanır.
Rüyada köpek eti yediğini gören kimse, düşmanına galip gelir ve düşmanından eline mal geçer. Köpek sütü, korku ve düşmandan çekinmektir. Uyumakta olan bir köpeği başı altına yastık gibi koyduğunu görmek, içlerinde önemsiz güçlükler olacağına ve düşmana inandığına delalet eder. Köpeğin kendinden kaçtığını görmek, düşmanın kendisinden kaçıp karşısına gelmekten çekindiğine işarettir
Ebu Sait El-Vaize göre; rüyada köpek görmek iki şekilde tabir olunur: Sahibi olduğu hizmetçiler, yendiği düşmanı muzır köpek, rüya sahibi için zarar verecek düşman; oynamak ve eğlenmek için beslenen süs köpeği, tat almakla, sevgi ve sevinçle yorumlanır.
Rüyasında bir köpek satın aldığını veya kendisine hediye edildiğini görmek, nafaka hususunda akrabasından bazıları ile aralarında geçimsizlik ve ayrılık olup, sonradan hepsinin geçeceğine delalet eder.
Yatağına veya yemek kabına yahut eşyasından birine köpeğin işediğini görmek, karisi ile bir yabancı erkeğin veya kocası ile bir yabancı kadının gayri meşru ilişkide bulunduğuna işarettir.
Köpek bekçiye ve biat sahibi bir kimseye yorumlanır.
Havlayan köpek şirret ve aşırı tamahkâr insana delalettir.
Köpek uluması sevdiklerinizle ilişkinizin bir tehdit altında olduğunu ve bu konuda çok dikkatli olmanız gerektiğini
Kısır köpek düşmanlarınızdan gelecek değişmez talihsizlik gösterir
Köpek maması görmek bazı konulardaki beceri gelişiminizi gösterir
Kuduz köpek görmek siz veya arkadaşlarınızın, rakipleriniz tarafından sözlü saldırıya uğrayacağınızı haber verir
Köpek kulübesi yaptığınız bir hata, işlediğiniz bir kabahat nedeniyle size ceza verildiğini
Deli köpek görmek arkadaşlarınızdan biri hakkında ölümcül hastalık haberi alabilirsiniz yada
Rottweiler görmek Güven, koruma simgeler, cesaret göstergesidir
Enik görmek oyunculuk ve kaygısız yaşam simgeler. Ayrıca güçlü dostluklarınızın artacağını haber verebilir
Siyah renkli köpek bir arkadaşının gölge yönünü sembolize eder.
Buldog görmek çevrenizde değerli dostların olduğunu ve onların kıymetini bilmeniz gerektiğini ifade eder
Husky köpek bazı koruyucu güçlerin size hayatta ilerlemek için yardımcı olduğunu belirtir
Köpek eti Sizin büyük sıkıntı içinde olduğunuzu gösterir
Köpek Eğitmeni yeni fikirlere açık olduğunuzu ve çevrenizden kolayca etkilebildiğinizi gösterir
Alman kurdu koruyucu içgüdüleri ve ailenizle ilgili bazı olayları sizin sinirinizi bozduğunu
Köpek öldürmek değer verdiğiniz birisininin sizi görmezlikten gelmiş olabileceğini ya da kullanmadığınız
Ölmüş köpek bir ihanet göstergesidir, bir ihanete uğradığınızı ve etkisinden kurtulamadığınızı yada uğrayacağınızı
Evde köpek görmek aile bağlarını simgeler. Sizin ailenize düşkün, iyi bir insan olduğunuzun simgesidir.
Köpek havlaması somurtkanlık ve aşırı titizlik özelliğinizle çevrenizdekileri rahatsız etmekte olduğunuzu simgeler
Köpek kuyruğu görmek yapmanız gereken bir işi zamanında tamamlamadığınızı işaret eder
Köpek ağlaması etrafınızdaki mutsuz ve hoşnutsuz arkadaşları temsil eder, onların size negatif enerji verdiğini işaret
Köpekle konuşmak kendi karakter kusurlarını örtbas etmek için girişimlerde bulunduğunuzu
Kuyruksuz köpek sıkıntı içinde olan yakınlarınız olduğunun göstergesidir
Köpek ısırması bir arkadaşınızın neden olacağı bir sıkıntı yaşayacağınıza işaret eder
Köpek almak çevreniz tarafından takdir edilen meziyetlere sahip olduğunuzu temsil eder.
Köpek vermek içinize kapanma, insanlardan uzaklaşma eğiliminde olduğunuzu, belkide bir depresyon başlangıcında Köpek saldırması yaşamınızda bazı ekonomik güçlükler olduğunu veya dostluk reddedilmesi anlamına
Rüyada köpek teriminin rüya açıklaması burada kısa olarak verilmiştir. Bilindiği üzere bir rüyanın yorumlanmasında içinde bulunduğunuz ruh haliniz, yaşınız, cinsiyetiniz, eğitim ve sosyal durumunuz, rüyayı gördüğünüz zaman, gerçek yaşamınızdaki endişeleriniz ve sevinçleriniz ile rüyadaki diğer tüm unsurlar ve unsurların rengi, durumu, miktarı, nitelikleri birlikte değerlendirilmeli ve mümkün olabildiği kadar konuya pozitif yaklaşarak açıklama yapılmalıdır.
Bu sayfada köpek kelimesi hakkında verilen özet bilgi ile rüyanızdaki öteki faktörleri bir arada ele alıp, yorumunuzu tamamlamanız gerekmektedir. Görülen her rüyanın mesaj vermesini beklemeyiniz. Rüyalar daima geleceğe yönelik bilgi vermezler, bazan geçmişin bir yansıması, muhasebesi olabileceği gibi bazanda günlük yaşamda kafanıza takılan bir sorunun değerlemesi olabilir. Ancak bazı durumlarda kısacık bir rüya çok derin anlamlar taşıyabilir ve bunları tanımlamak güçtür. Her zaman için rüyaları yorumlarken olumlu düşünmelisiniz.

Bir kimsenin rüyada av köpekleri ile ava çıktığını görmesi, bütün insanlar hakkında hayır ve onun yapacağı güzel bir iş ile tabir olunur. Av köpekleriyle av avladığını görmek, emniyete ermeye şöhrete kavuşmaya delâlet eder.
Rüyada köpek sesi, fuzuli ve boş söze işarettir. Rüyada köpekleri havlar şekilde görmek, dedi-kodu eden düşmana alâmettir. Rüyada kendisini bir köpeğin ısırdığını veya tırmaladığını görmek, rüya sahibinin hissettiği acı kadar düşman tarafından gelecek bir zarara delâlettir.
Rüyada bir köpeğin kendi elbisesini yırttığını görmek, akılsız bir adamın onu gıybet ettiğine alâmettir.
Rüyada dişi köpek görmek, inatçı ve kötü bir kavim ve millete mensup âdi bir kadına delâlet eder.
Rüyada Köpek yavrusu ise, sevimli bir çocuk ile tabir olunur. Eğer köpek beyaz ise, o çocuk mümindir. Siyah olursa, çocuk ailenin büyüğü olacaktır.
Rüyada çoban köpeği görmek ve ona mâlik olmak, mülk, mal ve menfaata delâlet eder. Âdi ev köpeği, zalim düşmana delâlet eder. Saltanat ve memuriyete ehil bulunan bir adam rüyada av ve tazı köpeği görse, bu rüya, onun için bir şehre vali olmaya delâlet eder.
Rüyada tazı köpeği görmek, kuvvete ve düşmana galip gelmeye de delâlet eder.
Rüyada köpek öldürmek, köpekleri öldürdüğünü görmek, düşman üzerine galip olmaya işarettir. Yine rüyada köpekleri öldürdüğünü görmek, düşman üzerine galip gelmeye delâlet eder.
Rüyada havlamak, rüyada köpeklerle beraber havladığını görmek, arzu ve isteklere erişmeye işarettir.
Rüyada köpek ısırması, Rüyada bir köpeğin kendisini ısırdığını görmek, hizmetçi, dost ve yakın kimselerden gelecek sıkıntı ve musibete alâmettir. Bazı kere de köpekler, perişan bir kavme delâlet eder. Rüyada oynatmak ve birbirleriyle boğuşturmak için kullanılan köpekleri görmek, ferah ve zevkli yaşamağa ve sefaya delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada köpek görmek, dört şekilde ile tâbir olunur:
 • Alçak düşman,
 • Tamahkâr zengin,
 • İşleri ve amelleri çirkin âlim,
 • Gammaz ve cahil adam.
Rüyada bir siyah köpeğin uluduğunu görmek, humma hastalığına delâlet eder.
Yine bir köpeğin biri üzerine havladığını görmek, diğeri aleyhinde kötü ve fena söz söyleyen kimseye delâlet eder.
Rüyada köpek eti yemek:Rüyada köpek eti yediğini görmek, düşmanı üzerine galip gelmeye ve onun malını yemeye işarettir.
Rüyada köpek sütü içmek:Köpeğin sütünü içmek ise, korku ve telaşa delâlet eder.
Rüyada bir köpekle sohbet ettiğini görmek, "Ashab-ı Kehff in Kur'ân'da beyan edilen meşhur kıssasına binaen gizlenmeye delâlet eder.
Köpek rüyası çeşit çeşit tâbir edilmiştir. Köpekler şu kısımlar ile de tâbir olunur: Bütün köpekler dünya ehline delâlet eder.
Av köpeği, izzete, yüceliğe ve rızka, Koyun köpeği, hanımı, çoluk-çocuğu ve komşusu hakkında kıskanç bir kimseye delâlet eder. Dişi köpek, nesli çok ve kocasını koruyan bir kadına delâlet eder.
Bazı kere de köpek, küfre ve Allahü Teâlâ'nın rahmetinden ümit kesmeye ve yalancılığa delâlet eder. Rüyada başının köpek, eşek veya at başına döndüğünü görmek, sıkıntı ve meşakkate delâlet eder. Başının kuş başı olduğunu görmek ise, çok sefer yorumlanır.
Bir köpeğin kendisini ısırdığını ve elbiselerini parçaladığını görmek, isinde kendisine rakip olan kişiler tarafından sıkıştırılarak, zarara uğratılacağına işarettir. Rüyada kendi yatağı üzerinde bir köpek veya hınzır görmek, fasık bir adamın hidayetine delâlet eder.
Bir köpeğin kendisinin yanına gelerek, ellerini yaladığını ve kısık sesle havladığını görmek, kendisini alt etmek isteyen rakiplerinin yola geldiğine ve onunla anlaşmak istediklerine delalet eder.
Yolda giderken bir kaç köpeğin saldırısına uğrayıp, onlarla mücadele ederek, hepsini kaçırdığını görmek, evinde ev halkı tarafından kötü karşılanacağına fakat onları söylediği sözlerle inandıracağına delildir.
Rüyada dişi bir köpeğin dişi yavrusunu emzirdiğini görmek, çocukları varsa, onlardan hayır göreceğine, bekarsa helal süt emmiş bir kadınla evleneceğine işarettir.
Abdülgani Nablusi ye göre; dişi köpek inatçı ve kötü kalpli bir kadındır. Rüyada bir dişi köpeğin bir erkek köpeği kovaladığını görmek, böyle bir kadının şerrine uğrayarak, halka rezil olacağına, iki köpeğin bir dişi köpeği takip ettiklerini görmek fena yola uymuş bir kadınla bir erkeği elinden tutup onları hayırlı bir şekilde evlendireceğine delalet eder.
Rüyada bir çoban köpeği beslediğini görmek, düşmanları varsa kendisinden çekindiklerine, yahut ev halkının kendisi hakkında büyük saygıları bulunduğuna işarettir. Bir ev köpeği olduğunu ve onu bahçesinde veya caddede gezdirdiğini görmek, o kimsenin keyfine düşkün ve merhametli bir kişi olduğuna delalet eder.
Rüyada av köpeği besleyen kimse, gösterisi seven bir kişi olarak tanımlanır. Sokakta sürü halinde havlayarak giden köpekleri gören, içinde beslediği bütün isteklerine kavuşur.
Rüyasında kendisinin birdenbire bir köpek olduğunu görmek, onun başkalarına karsı pek kibirli ve pek mağrur davrandığına işarettir. Evvelce köpek olduğu halde, birdenbire insan olduğunu görmek, tövbe ve istiğfar etmeye ve  in yasakladığı her şeyden el etek çekmesi gerektirdiğine delalet eder.
Rüyasında bir köpeği keserek onun etini yediğini gören kimse, düşmanından üstün olur, fakat eline haram mal geçer. Süs köpeği beslemek, esiyle arasının iyi olmadığına işarettir. Rüyasında bir süs köpeğini kucağında taşıdığını görmek, esine hıyanet ettiğine delalet eder.
Rüyada köpek sütü içtiğini görmek, azılı bir düşmanı olduğuna ve ondan çekindiğine delalet eder. Köpeğini tasmasından tutarak, sürüklercesine çekip götürdüğünü görmek, kendisine yârdim için bazı kişilerin başvuracağına işarettir.
Bazılarına göre; rüyada köpek görmek, düşmanlığında bile iyilik ve şefkat olan biri ile; dişi köpek görmek ise, huysuz ve sonunda bela olacak bir kadınla tabir olunur.
Rüyada siyah köpek bir zenci düşmana, beyaz köpek diğer düşmanlara yorumlanır, Rüyasında bir köpeğin üzerine havladığını gören sonsuz, korkak bir düşmandan fena bir söz işitir ve ona karsı kin duyar.
Rüyada köpeğin kendisini ısırdığını gören, düşmanından fena bir muamele görür. Köpeğin ağzının suyundan elbisesinin pislendiğini gören, düşmanından işiteceği sözden dolayı üzülür. Elbisesini bir köpeğin yırttığını görmek, islerinde eksiklik olduğuna; köpek eti düşman malına, o etten yemek, düşmana üstün gelmeye delalet eder.
Kirmani ye göre; rüyasında bir köpeği başka bir köpeğin Üzerine saldırırken gören, düşmanından kurtulmak için başka bir düşmanını onun üzerine yollar. Köpeğe Ekmek doğradığını görenin rızkı bol olur. Uyumakta olan bir köpeği başı altına yastık gibi koyduğunu görmek, içlerinde önemsiz güçlükler olacağına ve düşmana inandığına delalet eder.
Rüyada köpek sütü, korku ve düşmandan çekinmektir. Köpeğin kendinden kaçtığını görmek, düşmanın kendisinden kaçıp karsısına gelmekten çekindiğine işarettir.
İsmail El Es as a göre; rüyada av köpeği ile avlandığını gören, düşman olduğu ileri sürülen bir kişiden menfaat görür. Av köpeğinin eti, miras ile tabir olunur. Bir av köpeğini yanından kovduğunu gören, fayda göreceği bir düşmanını uzaklaştırır.
Ebu Sait El Vaiz e göre; rüyada köpek görmek iki şekilde tabir olunur: Sahibi olduğu hizmetçiler, yendiği düşmanı. Muzır köpek, rüya sahibi için zarar verecek düşman; oynamak ve eğlenmek için beslenen süs köpeği, tat almakla, sevgi ve sevinçle yorumlanır.
Rüyasında bir köpek satın aldığını veya kendisine hediye edildiğini görmek, nafaka hususunda akrabasından bazıları ile aralarında geçimsizlik ve ayrılık olup, sonradan hepsinin geçeceğine delalet eder. Rüyada bir köpeğin kendisine saldırdığını görmek, başkası için kötü söz söyleyen bir adama delildir.
Cafer i Sadık a göre; rüyada köpek görmek dört şekilde tabir olunur:
 1. Alçak bir düşman,
 2. tamahkar bir adam,
 3. çirkin bir hizmetçi,
 4. cahil bir adam.
Bazı yorumcular; rüyada siyah bir köpeğin uluduğunu görmek, hastalığa delalet eder. Çünkü bu defalarca tecrübe edilmiştir, derler. Bir kimse rüyada kendisini bir köpek ısırdığını veya tırmaladığını görse, o kimseye hissettiği acı kadar düşmanından bir zara erişir. Bazen rüya sahibi hastalanır. Bir kimse rüyada bir köpeğin kendisinin elbisesini yırttığını görse, onu akılsız bir adam gıybet eder.
Rüyada Köpek yavrusu, sevimli bir çocuktur. Köpek zevk ve sefaya düşkün bir kimsedir. Rüyada çoban köpeğine malik olmak, rüya sahibine bir mülkten elde edeceği menfaate işarettir. Rüyada ev köpeği, zalim bir düşmandır. Saltanat ve memuriyete ehil olan bir kimse rüyada tazı köpeğini görse, bir vilayete vali olur. Tazı köpeği kuvvetli, ancak vicdansız adi bir kimsedir.
Rüyada bir köpek aldığını gören kimse, hizmetçilerle arkadaşlık ve sohbet eder ve asin derecede sever. Bir kimse, köpeğin kendisini ısırdığını görse, o kimseye bir hizmetçi veya bir dost ve ahbabı tarafından bir sıkıntı ve musibet erişir. köpeklerle beraber havladığını gören kimse, arzusuna erişir.
Rüyada köpekleri öldürdüğünü gören kimse, düşmanına galip gelir. Bir kimse rüyada av köpeklerinin ava çıktıklarını görse bu rüya bütün insanlar hakkında hayırdır ve insanın yapacağı bir fiil ve harekete işarettir.
Av köpeklerinin avdan döndüklerini görse, işsizliğe işarettir. Av köpeklerinin şehre girdiklerini görmekte böyledir. Evi koruyan köpekler adamın hanımına, eşya ve evini korumağa, kadın için, hastalığının artmasına, zarara ve bazı eşyasının gitmesine işarettir. Eğer dişi ev köpeklerinin ürüdüklerini görse kötü kimselerden erişecek zarar ve hileye işarettir.
Ev köpeklerinin hasta olduklarını görse hastalığa, zarara ve evin bazı eşyalarının gitmesine işarettir. Köpekler, güvenlik kuvvetlerinin çocuk ve yardımcısıyla tabir edilir. Köpek zayıf bir düşman ve cimri bir adamdır.
Rüyada kendisine bir köpeğin ürüdüğünü gören kimse, vicdansız bir adamdan hoşlanmayacağı bir söz işitir. Rüyada köpek eti yediğini gören kimse, düşmanına galip gelir ve düşmanından eline mal geçer.
Köpek bekçiye ve bidat sahibi bir kimseye işarettir. Rüyada köpek sütü içmek, korkuya işarettir. Köpek, delikanlı veya kapıda ısrar eden bir dilenciye işarettir. Bazen de köpek, onun sahibine olan sadakatinin çokluğundan sahibinin malini koruyup yabancıları def etmekle beraber, nefsin perisan, meskenete ve alçak bir kimseye işarettir. Bazen de köpek biriktirmekle beraber dünya için fazlaca haris olup ve yaltakçılık yapmaya işarettir. Bütün köpekler dünya ehline işarettir. Av köpeği, izzet, yücelik ve rızktır.
Rüyada köpeklerle ava çıkmak güvenli, saygın ve rahat yaşamak; av köpeklerinin avdan dönmesi, işsiz kalacağınıza ve sıkıntılarla uğraşacağınıza işarettir. Rüyada köpek bağlamak iyi giden işlerin bozulması; bir direğe bağlamak, parasızlık çekmeye ve kolay yoldan para kazanma girişimlerinin hüsranla sonuçlanacağı anlamına gelir.
Rüyada kendisine köpek aldığını görmek, onun diğer insanlarla hoş muhabbetler etmesine yorumlanır. Köpeğin ısırdığını görmek, bir iyi arkadaşınız nedeniyle sıkıntı yaşayacağınıza işarettir. Kendisini köpekler uluyor veya havlıyorsa isteklerinin gerçekleşeceğine ve güven içinde olacağına yorumlanır. Eğer köpekleri öldürdüğünü görürse, düşmanlarını alt edeceğine yorumlanır. Rüyada av köpeği görmek: girişimde bulunacağınız işlerde başarıya ulaşacağınıza ve hayallerinizi gerçekleştireceğinize habercidir.
Rüyada Köpek Görmek Benzer Rüyalar
 • rüyada Köpek görmekRüyada Köpek görmek
  Düşmanınız olduğuna işarettir. Eğer köpek sevimli ve elinizi yalıyorsa, şansınızın açık olacağına işarettir. Havlayan bir köpek,
 • rüyada Kopek balıgı görmekRüyada Kopek balıgı görmek
  Rüyada köpek baligi serefli bir kisi ile yorumlanir. Rüyasinda köpek baligi görmek, hayatta yenilmek bilmeyen bir dostla tabir olunur. Bir
 • rüyada Köpek balığı görmekRüyada Köpek balığı görmek
  Köpek balığı görmek, iyiye yorulmaz. Kötü bir haber alınacağına yorumlanır. Düşmanlarınız ve sizi kıskanan sahte arkadaşlarınız
 • rüyada Köpek Olmak görmekRüyada Köpek Olmak görmek
  Rüyasında insanken köpek olduğunu gören kimsenin allahu teala tarafından yaptığı bir hata yüzünden bu kibir, gurur veya şirk olabilir ona
 • rüyada Ulumak görmekRüyada Ulumak görmek
  Rüyada uluma sesi duymak, çok kötü bir hastalığa tutularak, sıkıntılı günler geçireceksiniz demektir. Rüyada uluma sesi duymak, çok
Köpek Rüya yorumları
Tiflisi Tabirleri : » İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada köpek görmenin dört tabiri vardır:

1-Düşmanlık

2-Söz sahibi tamahkâr kimse

3-Kötü huylu âlim veya hizmetkâr

4-Gammaz kimseler.

Köpek leşi görmenin ise üç tabiri vardır:

1-Hastalık

2-Üzüntü

3-Gurbet ve zahmet.

» Allame Meclisî: Av köpeği; kanaatkâr, fakih ve bilge kişiye…

Evcil köpek; tamahkâr düşmana…

Bir köpeği vurduğunuzu veya öldürdüğünüzü görmek; belirtilen özellikteki birini alt edeceğinize…

Bir köpeğin başınıza idrar yaptığını görmek; malınızın elinizden alınacağına, bahtınızın kapanacağına ve hakir görüleceğinize işarettir.

» İbn-i Sîrîn: Köpek görmek; alçak ama şefkatli düşmana…

Dişi köpek; alçak kadına…

Köpek leşi; hastalığa…

Bir köpeğin size havladığını görmek; düşmandan çirkin bir söz işiteceğinize…

Bir köpeğin sizi ısırdığını görmek; düşmandan size bir zarar geleceğine…

Elbisenize bir köpek salyasının bulaştığını görmek; düşmanınızın verdiği zararlardan bıkıp usanacağınıza…

Elbisenizin bir köpek tarafından parçalandığını görmek; malınızın azalacağına…

Bir köpeğe ekmek verdiğinizi görmek; rızkınızın bollaşacağına…

Bir köpeğin size yaslandığını görmek; alçak bir düşmana itimat edeceğinize…

Köpek sütü içtiğinizi görmek; büyük bir korku yaşayacağınıza ve düşmanınızla husumet içinde olacağınıza…

Bir köpeğin sizden kaçtığını görmek; düşmanınızın sizden çekineceğine veya uzaklaşacağına…

Evinize dişi bir köpeğin geldiğini görmek; alçak bir kadınla evleneceğinize…

Bir köpeğin elbisenizden asıldığını görmek; sıkıntı yaşayacağınıza işarettir.

» İsmail Eş’as: Av köpeği; düşmanlığını aşikâr eden kimseye…

Bir köpekle avlandığınızı görmek; düşmanınızla bilimsel konularda münakaşa içinde olacağınıza ve bu münakaşalardan menfaat elde edeceğinize…

Avladığınız hayvanın etini yediğinizi görmek; miras bulacağınıza…

Av köpeğinin sizden uzaklaştığını görmek; size faydası dokunan düşmanın sizden uzaklaşacağına işarettir.

» Çağdaş Ulema: Siyah köpek görmek; bir dost tarafından ihanete uğrayacağınıza…

Beyaz köpek görmek; gönlünüze göre biriyle tanışacağınıza…

Kuduz köpek görmek; gereksiz yere birinden korkacağınıza…

Isırgan köpek görmek; bir suçlamayla karşılaşacağınıza…

Sakin bir köpek görmek; size karşı bir tuzak hazırlandığına…

Ölü köpek görmek; çevrenizdeki bazı kimselerin size düşmanlık güttüğüne…

Köpekle oynamak; bir sıkıntı yaşayacağınıza ve zarar edeceğinize…

Bir av köpeğini avlanırken görmek; düzensiz bir yaşantınız olduğuna…

Bir köpeğin saldırısına uğramak; tedbirli olmanız gerektiğine…

Köpeği birinin üzerine kışkırtmak; düşman kazanacağınıza…

Çok sayıda köpeğin birbiriyle boğuştuğunu görmek; miras yüzünden ailevî çekişmeler yaşayacağınıza…

Köpeğin birini ısırdığını görmek; hastalığa…

Köpeğin uluduğunu görmek; tehlikeye…

Köpek havlaması duymak; bir tehlike içerisinde olduğunuza ve dikkat etmeniz gerektiğine…

Köpekleri havlarken görmek; etrafınızda kötü amaçlar güden insanlar olduğuna…

Köpeklerin insanlara havladığını görmek; çok tedbirli ve soğukkanlı olmanız gerektiğine işarettir.

İhya Rüya Tabirleri : • Zevk ve sefaya düşkün kimseye, • insanın emredici nefsine, hal ve hareketi iyi olmayan alime, • Havlayan köpek şirret ve aşırı tamahkar insana, • Köpek ısırması yahut tırmalayamı düşmandan görülecek zarara yahut hastalanmaya, • köpeğin elbisesini yırtması ahmak bir kimsenin yapacağı dedikoduya, • Köpek yavrusu sevimli bir çocuğa, ahmak bir kimsenin yitiğine, • Ev köpeği zalim bir düşmana, • Av köpeği elde edilecek menfaate, • Tazı, ehli için yöneticiliğe, diğerleri için güç ve varlık sahibi olmakla birlikte insanlıktan nasibi olmamaya, • Köpeği öldürmek düşmana galip gelmeye, • köpeklerle birlikte havlamak maksadın haıl olmasına, • Av köpeklerinin ava çıkması, insanların birlikte yapacağı bir iş ve harekete yahut herkes için hayırlı gelişmelere, • Av köpeklerinin şehre dönmeleri sessizlik ve işsizliğe, • Köpekler dünya ehli insanlara, güvenlik güçlerinin yardımcılarına, bekçiye yahut bidat sahibi kimseye, • Köpek eti yemek düşmandan gelecek mala yahut ona galip gelmeye, • Çoban köpeği, ev halkını kötülüklerden koruyan ve komşularıyla iyi geçinen insana, • Köpeklerle sohbet etmek gizlenmeye, • Ev köpeği, sadık olmakla birlikte alçak yaratılıştı bekçi yahut yardımcıya, • Köpeğin yediği yalı görmek, malını başkasından kıskanan cimri ve açgözlü bir kimseye, • Ashab-ı Kehf'in köpeğini görmek firar etmeye, korku ve hapse; bu köpeği kent içinde görmek vekilliğini yenilemeye delalet eder.

Seyyid Süleyman : Köpek himmetsiz fakat, zalim olmayan bir düşmanla tabir edilir. Dişi köpek, düşüncesiz ve tedbirsiz bir kadındır. Siyah köpek; arap asıllı bir düşmandır. Rüyasında bir köpeğin kendisine havladığını gören, kötü asıllı ve korkak bir düşmandan nefret edeceği kötü bir söz işitir. Köpek tarafından ısırılan, düşmanından zarar görür. Elbisesinin köpeğin salyasıyla ıslandığını gören, düşmanının sözünden dolayı eziyet çeker.
Elbisesini köpeğin yırttığını görenin, bir noksanı olur. Köpek eti; düşmanın malıdır. Ondan yiyen, düşmanına galip gelir.
Kirmani diyor ki: Bir köpeği, başka bir köpeğin üzerine saldığını gören, düşmanını defetmek için, başka düşmanını ona musallat eder. Köpeğe ekmek verdiğini görenin, rızkı bol olur. Uyumakta olan bir köpeği başının altına yastık gibi koyan, ehemmiyetsiz ve zararsız bir düşmana itimat eder. Köpek sütü, korku, endişe ve düşmanla tartışmaktır. Köpeğin kendinden kaçtığını görenin düşmanı kaçar.
Ismail El Eş'as demiştir ki: Av köpeğiyle avlandığını gören, düşman olduğu iddia dilen bir alimden menfaat görür. Av köpeğinin eti, mirasla tabir olunur. Av köpeğini kovduğunu gören, fayda sağlanacak bir düşmanı yanından uzaklaştırır.
Ebu Said'ül Vaaz şöyle diyor: Köpek görmek; iki surette tabir olunur. Bunlar: Sahip olunan köle ve galip gelinen düşmandır. Muzır köpek; rüya sahibine zarar verecek düşmandır.
İhya: • Zevk ve sefaya düşkün kimseye, • insanın emredici nefsine, hal ve hareketi iyi olmayan alime, • Havlayan köpek şirret ve aşırı tamahkar insana, • Köpek ısırması yahut tırmalayamı düşmandan görülecek zarara yahut hastalanmaya, • köpeğin elbisesini yırtması ahmak bir kimsenin yapacağı dedikoduya, • Köpek yavrusu sevimli bir çocuğa, ahmak bir kimsenin yitiğine, • Ev köpeği zalim bir düşmana, • Av köpeği elde edilecek menfaate, • Tazı, ehli için yöneticiliğe, diğerleri için güç ve varlık sahibi olmakla birlikte insanlıktan nasibi olmamaya, • Köpeği öldürmek düşmana galip gelmeye, • köpeklerle birlikte havlamak maksadın haıl olmasına, • Av köpeklerinin ava çıkması, insanların birlikte yapacağı bir iş ve harekete yahut herkes için hayırlı gelişmelere, • Av köpeklerinin şehre dönmeleri sessizlik ve işsizliğe, • Köpekler dünya ehli insanlara, güvenlik güçlerinin yardımcılarına, bekçiye yahut bidat sahibi kimseye, • Köpek eti yemek düşmandan gelecek mala yahut ona galip gelmeye, • Çoban köpeği, ev halkını kötülüklerden koruyan ve komşularıyla iyi geçinen insana, • Köpeklerle sohbet etmek gizlenmeye, • Ev köpeği, sadık olmakla birlikte alçak yaratılıştı bekçi yahut yardımcıya, • Köpeğin yediği yalı görmek, malını başkasından kıskanan cimri ve açgözlü bir kimseye, • Ashab-ı Kehf'in köpeğini görmek firar etmeye, korku ve hapse; bu köpeği kent içinde görmek vekilliğini yenilemeye delalet eder.

Nablusi: Rüyada köpek görmek günah işlemekte cesaretli, zevk ve sefaya düşkün bir kimseye delalet eder. Eğer köpek ürürse o adi kimsenin haddi aşarak fena ve tamahkar olduğuna delalet eder. Bir kimse rüyada kendisini bir köpek ısırdığını veya tırmaladığını görse, o kimseye hissettiği acı kadar düşmanından bir zarar erişir.
Bazan rüya sahibi hastalanır. Bir kimse rüyada bir köpeğin kendisinin elbisesini yırttığını görse, onu akılsız bir adam gıybet eder. Eğer o köpeğin ürümesini işitmezse, o akılsız kişi az bir şeyle düşmanlığını terkeden, oir düşmandır.
Dişi köpek, inatçı ve kötü bir kavim ve kabileye mensup adi bir kadındır. Köpek yavrusu, sevimli bir çocuktur. Eğer köpek beyaz olursa, o çocuk mümindir. Siyah olursa, o ailesinin büyüğü olur.
Bazı tabirciler, köpek yavrusu, akılsız bir kimsenin yabana atılmış ve bırakılmış yitiğidir, dediler.
Köpek zevk ve sefaya düşkün bir kimsedir. Rüyada çoban köpeğine malik olmak, rüya sahibine bir mülkten elde edeceği menfaata delalet eder. Ev köpeği, zalim bir düşmandır.
Saltanat ve memuriyete ehil olan bir kimse rüyada tazı köpeğini görse, bir vBayete vali olur. O, kimseye ihtiyacı olmayan fazilet ve meziyet sahibi birisidir. Tazı köpeği kuvvetli ve düşmanına galip, ancak insaniyetsiz ve adi bir kimsedir.
Rüyada Çin köpeğini gören kimse, Arap ve Müslüman olmayan bir kavimle düşer kalkar.
Rüyada bir köpek aldığını gören kimse, hizmetçilerle arkadaşlık ve sohbet eder ve aşırı derecede sever. Bir kimse, köpeğin kendisini ısırdığını görse, o kimseye bir hizmetçi veya bir dost ve ahbabı tarafından bir sıkmtı ve musibet erişir.
Köpeklerle beraber havladığını gören kimse, arzusuna erişir. Köpekleri öldürdüğünü gören kimse, düşmanına galip gelir.
Bir kimse rüyada av köpeklerinin ava çıktıklarını görse bu rüya bütün insanlar hakkında hayırdır ve insanm yapacağı bir fiil ve harekete delalet eder.
Av köpeklerinin avdan döndüklerini görse, feryad etmemeğe ve işsizliğe delalet eder. Av köpeklerinin şehire girdiklerini görse, işsizliğe delalet eder.
Evi koruyan köpekler adamın hanımını, eşya ve evini korumağa, kadın için, hastalığının artmasına, zarara ve bazı eşyasının gitmesine delalet eder. Eğer dişi ev köpeklerinin ürüdüklerini görse kötü kimselerden erişecek zarar ve hileye delalet eder. Ev köpeklerinin hasta olduklarını görse, hastalığa, zarara ve evin bazı eşyalarınm gitmesine delalet eder.
Köpek sıtma hastalığına da delalet eder. Çünkü köpek kendisine köpek denilen bir yıldızın adıdır ki, o yıldız kendilerine sıtma hastalıkları nisbet edilen Yemen şairlerindendir.
Köpeklerin bütün cinsleri perişan bir kavme delalet eder. Oynatmak ve birbirleriyle boğuşturmak için kullanılan köpekler ferah ve zevkli yaşamağa ve sefaya delalet eder.
Rüyada oynatmak ve kışkış-layıp birbiriyle çekiştirmek için beslenen köpeklere kötü bir şeyin arız olmasıyla üzüntü, keder, yaşantı ve zevk-ü sefasının gitmesine delalet eder. Dişi su köpeği, bitmeyen işe ve yalancı bir ümide delalet eder.
Bir kimse kendisini köpeğe dönüştüğünü görse, Allah (C.C.) o kimseye büyük bir ilim öğretir ve ilmine kibirlenmesinden dolayı Allah elinden alır.
Köpekler, güvenlik kuvvetlerinin çocuk ve yardımcısıyla tabir edilir. Köpek zayıf bir düşman ve cimri bir adamdır. Rüyada kendisine bir köpeğin ürüdüğünü gören kimse, insaniyetsiz bir adamdan hoş-lanmıyacağı bir söz işitir.
Rüyada köpek eti yediğini gören kimse, düşmanına galip gelir ve düşmanından eline mal geçer.
Köpek bekçiye ve biat sahibi bir kimseye delalet eder.
Rüyada köpek sütü içmek, korkuya delalet eder. Bir kimse rüyada bir köpeği yastık edip dayansa bu durumda köpek, o kimsenin kendisinden yardım isteyeceği ve kendisine itimad edeceği bir dosttur.
Köpek, delikanlı veya kapıda ısrar eden bir dilenciye delalet eder. Bazan da köpek, onun sahibine olan sadakatinin çokluğundan sahibinin malmı koruyup yabancıları def etmekle beraber, nefsin perişanlığına, meskenete ve alçak bir kimseye delalet eder. Bazan da köpek biriktirmekle beraber dünya için fazlaca haris olup ve yaltakçılık yapmaya delalet eder.
Bütün köpekler dünya ehline delalet eder. Av köpeği, izzet, yücelik ve rızıktır.
Koyun köpeği, hanımı, çoluk - çocuğu ve komşusu hakkında kıskanç iyi -bir komşudur.
Rüyada köpekle sohbet etmek «Ashab-ı Kehf»'in meşhur kıssasma binaen gizlenmeye delalet eder.
Dişi köpek, nesli çok ve kocasını koruyan bir kadına delalet eder. Bazan köpek, küfre ve Allah (C.C.)'m rahmetinden ümidini kesmeye ve yalancılığa delalet eder.
«Ashab-ı Kehf»'in köpeğini görmek korku ve hapse veya firar etmeye delalet eder. Bir kimsenin «Ashab-ı Kehf»'in köpeğini şehir içinde görmesi, vekilliğini yenilemeye delalet eder.

Seyyid Süleyman: Köpek himmetsiz fakat, zalim olmayan bir düşmanla tabir edilir. Dişi köpek, düşüncesiz ve tedbirsiz bir kadındır. Siyah köpek; arap asıllı bir düşmandır. Rüyasında bir köpeğin kendisine havladığını gören, kötü asıllı ve korkak bir düşmandan nefret edeceği kötü bir söz işitir. Köpek tarafından ısırılan, düşmanından zarar görür. Elbisesinin köpeğin salyasıyla ıslandığını gören, düşmanının sözünden dolayı eziyet çeker.
Elbisesini köpeğin yırttığını görenin, bir noksanı olur. Köpek eti; düşmanın malıdır. Ondan yiyen, düşmanına galip gelir.
Kirmani diyor ki: Bir köpeği, başka bir köpeğin üzerine saldığını gören, düşmanını defetmek için, başka düşmanını ona musallat eder. Köpeğe ekmek verdiğini görenin, rızkı bol olur. Uyumakta olan bir köpeği başının altına yastık gibi koyan, ehemmiyetsiz ve zararsız bir düşmana itimat eder. Köpek sütü, korku, endişe ve düşmanla tartışmaktır. Köpeğin kendinden kaçtığını görenin düşmanı kaçar.
İsmail El Eş'as demiştir ki: Av köpeğiyle avlandığını gören, düşman olduğu iddia dilen bir alimden menfaat görür. Av köpeğinin eti, mirasla tabir olunur. Av köpeğini kovduğunu gören, fayda sağlanacak bir düşmanı yanından uzaklaştırır.
Ebu Said'ül Vaaz şöyle diyor: Köpek görmek; iki surette tabir olunur. Bunlar: Sahip olunan köle ve galip gelinen düşmandır. Muzır köpek; rüya sahibine zarar verecek düşmandır.
Oynamak ve eğlenmek için beslenilen köpek; sevince işarettir.
Rüyasında bir köpek satın aldığını yahut kendisine verildiğini gören, akrabalarıyla para konusunda tartışır. Fakat, sonra araları düzelir. Bir köpeğin, yatağına, yiyecek içecek kabına veya bir eşyasına idrarını yaptığını görenin karısı, başka biriyle münasebette bulunur. Köpeğin biri üzerine havladığını görmek, başkalarının aleyhinde konuşan bir adama delildir.
Cafer-i Sadık demiştir ki: Rüyada köpek görmek; şunlarla tabir olunur: Soysuz düşman, tamahkar biri, davranışları çirkin alim veya hademe, gammaz, dedikoducu ve cahil adam.
Bazı tabircilere göre, rüyada siyah köpeğin uluduğunu görmek; humma hastalığına delalet eder. Bu, bir kısım yorumcu tarafından tecrübe edilmiş rüyalardandır.


0 yorum:

Yorum Gönder